ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 4 จากทั้งหมด 4

01_2timothy_chapter01.mp3
คำขึ้นต้น
ขนาด: 8.56 MBดาวน์โหลด: 121

02_2timothy_chapter02.mp3
ทิโมธีควรเผชิญความยากลำบาก
ขนาด: 9.71 MBดาวน์โหลด: 126

03_2timothy_chapter03.mp3
อันตรายที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย
ขนาด: 6.55 MBดาวน์โหลด: 124

04_2timothy_chapter04.mp3
เปาโลกำชับทิโมธี
ขนาด: 7.13 MBดาวน์โหลด: 118