ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 6

01_1timothy_chapter01.mp3
คำขึ้นต้น
ขนาด: 9.99 MBดาวน์โหลด: 43

02_1timothy_chapter02.mp3
การภาวนาในพิธีกรรม
ขนาด: 4.28 MBดาวน์โหลด: 43

03_1timothy_chapter03.mp3
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในหมู่คณะ
ขนาด: 6.33 MBดาวน์โหลด: 42

04_1timothy_chapter04.mp3
ครูสอนผิด
ขนาด: 5.4 MBดาวน์โหลด: 45

05_1timothy_chapter05.mp3
งานอภิบาล
ขนาด: 9.23 MBดาวน์โหลด: 49

12หน้าถัดไป