ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 3 จากทั้งหมด 3

01_2thessalonians_chapter01.mp3
คำขึ้นต้น
ขนาด: 6.64 MBดาวน์โหลด: 124

02_2thessalonians_chapter02.mp3
เหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จมา
ขนาด: 6.82 MBดาวน์โหลด: 133

03_2thessalonians_chapter03.mp3
จงอธิษฐานเพื่อพวกเรา
ขนาด: 9.76 MBดาวน์โหลด: 125