ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 5

01_1thessalonians_chapter01.mp3
คำขึ้นต้น
ขนาด: 4.99 MBดาวน์โหลด: 124

02_1thessalonians_chapter02.mp3
แบบอย่างของเปาโลที่เมืองเธสะโลนิกา
ขนาด: 9.36 MBดาวน์โหลด: 123

03_1thessalonians_chapter03.mp3
ภารกิจของทิโมธีที่เมืองเธสะโลนิกา
ขนาด: 5.32 MBดาวน์โหลด: 133

04_1thessalonians_chapter04.mp3
ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ในความรัก
ขนาด: 7.28 MBดาวน์โหลด: 134

05_1thessalonians_chapter05.mp3
การระวังตัวขณะรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ขนาด: 7.69 MBดาวน์โหลด: 127