ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 16

01_romans_chapter01.mp3
คำขึ้นต้น
ขนาด: 15.45 MBดาวน์โหลด: 159

02_romans_chapter02.mp3
การพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้า
ขนาด: 11.65 MBดาวน์โหลด: 145

03_romans_chapter03.mp3
พระสัญญาของพระเจ้า
ขนาด: 12.37 MBดาวน์โหลด: 137

04_romans_chapter04.mp3
อับราฮัมเป็นตัวอย่าง
ขนาด: 12.1 MBดาวน์โหลด: 135

05_romans_chapter05.mp3
ผลของการทรงชำระให้ชอบธรรม
ขนาด: 10.02 MBดาวน์โหลด: 132

1234หน้าถัดไป