ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 4 จากทั้งหมด 4

01_philippians_chapter01.mp3
คำขึ้นต้น
ขนาด: 12.89 MBดาวน์โหลด: 129

02_philippians_chapter02.mp3
เอกภาพในความสุภาพถ่อมตน
ขนาด: 9.92 MBดาวน์โหลด: 121

03_philippians_chapter03.mp3
ทางรอดพ้นสำหรับคริสตชน
ขนาด: 8.94 MBดาวน์โหลด: 134

04_philippians_chapter04.mp3
จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ขนาด: 9.72 MBดาวน์โหลด: 125