ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 16 - 20 จากทั้งหมด 28

matthew_chapter16.mp3
ชาวฟาริสีขอเครื่องหมายจากฟ้า
ขนาด: 8.47 MBดาวน์โหลด: 14

matthew_chapter17.mp3
พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง
ขนาด: 9.06 MBดาวน์โหลด: 17

matthew_chapter18.mp3
ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
ขนาด: 11.36 MBดาวน์โหลด: 18

matthew_chapter19.mp3
คำถามเรื่องการหย่าร้าง
ขนาด: 9.53 MBดาวน์โหลด: 16

matthew_chapter20.mp3
อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น
ขนาด: 10.2 MBดาวน์โหลด: 17

หน้าที่แล้ว...23456หน้าถัดไป