ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 16 - 20 จากทั้งหมด 24

luke_chapter16.mp3
ความฉลาดของผู้จัดการ
ขนาด: 12.86 MBดาวน์โหลด: 32

luke_chapter17.mp3
การชักนำของผู้อื่นให้ทำบาป
ขนาด: 12.06 MBดาวน์โหลด: 31

luke_chapter18.mp3
ผู้พิพากษาที่ไร้มโนธรรมและหญิงม่ายผู้รบเร้า
ขนาด: 13.99 MBดาวน์โหลด: 29

luke_chapter19.mp3
ศักเคียส
ขนาด: 14.03 MBดาวน์โหลด: 27

luke_chapter20.mp3
พระเยซูเจ้าทรงรับอำนาจจากที่ใด
ขนาด: 12.68 MBดาวน์โหลด: 32

หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป