ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 11 - 15 จากทั้งหมด 24

luke_chapter11.mp3
บทภาวนาของพระเยซูเจ้า
ขนาด: 16.37 MBดาวน์โหลด: 32

luke_chapter12.mp3
การประกาศพระวาจาอย่างกล้าหาญ
ขนาด: 18.96 MBดาวน์โหลด: 35

luke_chapter13.mp3
เหตุการณ์ที่ชวนให้กลับใจ
ขนาด: 12.53 MBดาวน์โหลด: 29

luke_chapter14.mp3
พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเป็นโรคบวมในวันสับบาโต
ขนาด: 11.12 MBดาวน์โหลด: 32

luke_chapter15.mp3
อุปมาสามเรื่อง แสดงพระเมตตากรุณาของพระเจ้า
ขนาด: 7.89 MBดาวน์โหลด: 30

หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป