ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 6 - 10 จากทั้งหมด 24

luke_chapter06.mp3
บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต
ขนาด: 17.32 MBดาวน์โหลด: 22

luke_chapter07.mp3
พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย
ขนาด: 14.63 MBดาวน์โหลด: 20

luke_chapter08.mp3
บรรดาสตรีผู้ติดตามพระเยซูเจ้า
ขนาด: 20.14 MBดาวน์โหลด: 27

luke_chapter09.mp3
พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกสิบสองคน
ขนาด: 22.57 MBดาวน์โหลด: 27

luke_chapter10.mp3
พระเยซูเจ้าทรงส่งศิษย์เจ็ดสิบสองคน
ขนาด: 11.63 MBดาวน์โหลด: 24

หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป