ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 24

luke_chapter01.mp3
ปฐมวัยของยอห์นผู้ทำพิธีล้างและของพระเยซูเจ้า
ขนาด: 24.19 MBดาวน์โหลด: 113

luke_chapter02.mp3
การประสูติของพระเยซูเจ้า
ขนาด: 17 MBดาวน์โหลด: 117

luke_chapter03.mp3
คำประกาศของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง
ขนาด: 13.13 MBดาวน์โหลด: 119

luke_chapter04.mp3
ปีศาจประจญพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดาร
ขนาด: 14.19 MBดาวน์โหลด: 101

luke_chapter05.mp3
พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สีคนแรก
ขนาด: 11.58 MBดาวน์โหลด: 110

12345หน้าถัดไป