ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 21

john_chapter01.mp3
พระภารกิจของพระเยูเจ้า การประกาศระบบใหม่
ขนาด: 14.9 MBดาวน์โหลด: 119

john_chapter02.mp3
งานสมรสที่หมู่บ้านคานา
ขนาด: 6.53 MBดาวน์โหลด: 117

john_chapter03.mp3
พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
ขนาด: 10.22 MBดาวน์โหลด: 118

john_chapter04.mp3
พระเยซูเจ้ากับชาวสะมาเรีย
ขนาด: 13.61 MBดาวน์โหลด: 124

john_chapter05.mp3
พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ปวยที่สระเบเธสดา
ขนาด: 11.97 MBดาวน์โหลด: 122

12345หน้าถัดไป