ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 6 - 10 จากทั้งหมด 13

06_hebrews_chapter06.mp3
เจตนาของผู้เขียน
ขนาด: 7.2 MBดาวน์โหลด: 92

07_hebrews_chapter07.mp3
เมลคีซีเดค
ขนาด: 11.76 MBดาวน์โหลด: 91

08_hebrews_chapter08.mp3
พระคริสตเจ้าทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่
ขนาด: 6.43 MBดาวน์โหลด: 85

09_hebrews_chapter09.mp3
พระคริสตเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ประหนึ่งเสด็จเข้ามาในพระวิหาร
ขนาด: 12.24 MBดาวน์โหลด: 82

10_hebrews_chapter10.mp3
การถวายบูชาแบบเดิมไม่บรรลุผล
ขนาด: 13.07 MBดาวน์โหลด: 91

หน้าที่แล้ว123หน้าถัดไป