ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 6

01_galatians_chapter01.mp3
คำขึ้นต้น
ขนาด: 9.92 MBดาวน์โหลด: 95

02_galatians_chapter02.mp3
การประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม
ขนาด: 10.23 MBดาวน์โหลด: 93

03_galatians_chapter03.mp3
ประสบการณ์ของคริสตชน
ขนาด: 13.84 MBดาวน์โหลด: 92

04_galatians_chapter04.mp3
บุตรของพระเจ้า
ขนาด: 11.13 MBดาวน์โหลด: 88

05_galatians_chapter05.mp3
อิสรภาพของคริสตชน
ขนาด: 9.71 MBดาวน์โหลด: 93

12หน้าถัดไป