ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 6

01_ephesians_chapter01.mp3
คำทักทาย
ขนาด: 9.76 MBดาวน์โหลด: 130

02_ephesians_chapter02.mp3
พระเจ้าประทานความรอดพ้นในองค์พระคริสตเจ้า
ขนาด: 8.22 MBดาวน์โหลด: 122

03_ephesians_chapter03.mp3
เปาโลผู้รับใช้ธรรมล้ำลึก
ขนาด: 5.9 MBดาวน์โหลด: 126

04_ephesians_chapter04.mp3
ขอให้มีเอกภาพ
ขนาด: 10.32 MBดาวน์โหลด: 125

05_ephesians_chapter05.mp3
ดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง
ขนาด: 11.08 MBดาวน์โหลด: 127

12หน้าถัดไป