ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉ. 2

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 13

01_2corin_chapter01.mp3
คำขึ้นต้นและคำทักทาย
ขนาด: 11.11 MBดาวน์โหลด: 39

02_2corin_chapter02.mp3
ความสำคัญของงานธรรมทูต
ขนาด: 7.56 MBดาวน์โหลด: 44

03_2corin_chapter03.mp3
พันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่
ขนาด: 6.48 MBดาวน์โหลด: 40

04_2corin_chapter04.mp3
ของมีค่าในภาชนะดิน
ขนาด: 8.13 MBดาวน์โหลด: 38

05_2corin_chapter05.mp3
งานธรรมทูตของเปาโล
ขนาด: 8.18 MBดาวน์โหลด: 40

123หน้าถัดไป