ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉ. 1

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 5 จากทั้งหมด 16

01_1corin_chapter01.mp3
คำทักทายและการขอบพระคุณ
ขนาด: 14.14 MBดาวน์โหลด: 124

02_1corin_chapter02.mp3
ประกาศการที่พระคริสต์ทรงถูกตรึง
ขนาด: 6.52 MBดาวน์โหลด: 133

03_1corin_chapter03.mp3
เพื่อนร่วมงานเพื่อพระเจ้า
ขนาด: 9.6 MBดาวน์โหลด: 132

04_1corin_chapter04.mp3
พันธกิจของอัครทูต
ขนาด: 8.52 MBดาวน์โหลด: 128

05_1corin_chapter05.mp3
ตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี
ขนาด: 5.16 MBดาวน์โหลด: 131

1234หน้าถัดไป