ฟังเสียงหรือDownload เสียงอ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี

ค้นหาไฟล์: ทั้งหมดผลลัพธ์ที่: 1 - 4 จากทั้งหมด 4

01_colossians_chapter01.mp3
คำขึ้นต้น
ขนาด: 10.09 MBดาวน์โหลด: 123

02_colossians_chapter02.mp3
เปาโลห่วงใยความเชื่อของชาวโคโลสี
ขนาด: 10.54 MBดาวน์โหลด: 119

03_colossians_chapter03.mp3
ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจ้า
ขนาด: 9.08 MBดาวน์โหลด: 116

04_colossians_chapter04.mp3
จิตตารมณ์การแพร่ธรรม
ขนาด: 7.47 MBดาวน์โหลด: 123